Head otsused ja teineteisest hoolimine liidavad ettevõtte tugevaks

HeBA vaatas, millisena tundsid ja tajusid tööturul olevad inimesed oma emotsionaalset heaolu kogu eelmise aasta vältel. Meie partneriteks olevate ettevõtete töötajate tervisemonitooringust moodustus huvitav üldpilt vaimse tervise olukorra ja muutuste kohta 2020.a.

Mida me nägime, oli see, et pandeemia algus tõi kaasa palju ärevust ja ebakindlust. Inimeste endi hinnatud elustress tõusis pandeemia saabudes 2 x ja liikus seejärel kogu aasta vältel nakkuse tõrjeks kehtestatud piirangutega samas rütmis. 

Aasta alguses oli ka tööstress suur. See aga taandus kevade lõpuks tagaplaanile. Ilmselt aitasid tööstressi maandada ettevõtete endi mitmekülgne toetus oma töötajatele – nii töökorralduse kiirete muudatuste, järjepideva kommunikatsiooni ja julgustamisena – kui ka riigi poolt tagatud palgatoetused kriitilistel kuudel. Inimeste endi fookus läks igapäevaelu korraldamisele – kuidas kodus õppivate laste päeva korraldada, kuidas aidata oma vanemaid, kuidas jätkata tavapärast suhtlust sõpradega ja kompenseerida tavapäraste vabaajategevuste puudumist.

Tööga seotud heaolu osas tuleb esile üks huvitav trend – ajapuudus tööl ja töökonfliktid käivad käsikäes. Seda võib mõista selliselt, et kui töökorralduslikult on keegi sagedases ajapuuduses, jääb toimumata tavapärane kommunikatsioon – tekivad arusaamatused, möödarääkimised, vead ja konfliktsed olukorrad töövõrgustiku eri kohtades, ka seal, kus ajapuudust ei paista üldse olevat.

Seetõttu on ettevõtte juhtkonnal väga oluline teada, mis toimub ettevõttes – millised on need ühised tegurid, mis mingites gruppides tööelukvaliteeti mõjutavad, kas inimesed tunnevad ennast väärtuslikuna. Oluline on seegi, et eri sektorites ja eri ametites on oma iseärasused, mida töö heaks korraldamiseks arvestada.

Meil on heameel tõdeda, et paljud HeBA partnerettevõtted mõistavad, kuidas head otsused ja teineteisest hoolimine liidavad ettevõtte tugevaks.

Vaata HeBA vaimse tervise raportist, kuidas mõjutas 2020. aasta töötajate heaolu.