Teenused ettevõttele

Töökeskkonna riskianalüüs

Töökeskkonna riskianalüüs on ettevõtte töötervishoiu ja tööohutuse alusdokument, mis aitab ettevõtetel tagada töötajatele hea tervise ning suurendada ettevõtte tootlikkust. See on ka seadusest tulenev kohustus. 

HeBA kliinikus välja töötatud riskihindamise ja -analüüsi metoodika koos seda toetava digitaalse rakendusega võimaldab ettevõttel süsteemselt tuvastada kõik töökeskkonnas varitsevad ohud, hinnata nende potentsiaalset mõju ning kavandada sekkumised. 

Soovi korral aitame teil koostada töötervishoiu ja -ohutuse alase tegevuskava, mis aitab tõhusalt maandada riske ning vähendada haigestumisi, tööõnnetusi ja kutsehaigestumisi.

Riskianalüüs, millest on kasu

Sama info - erinev kasutamise eesmärk

Riskianalüüsi loevad ja kasutavad erinevad inimesed. 

Tippjuhid investeeerimisotsusteks; üksuse juht töö paremaks korraldamiseks; töökeskkonna spetsialistid parenduste planeerimiseks ja Tööinspektsiooniga suhtlemiseks; töötajad oma tervise hoidmiseks; arstid ja õed personaalse tervisekontrolli läbiviimiseks jne.

HeBA töökeskkonna riskianalüüs ei ole igav ja pikk dokument. See on üles ehitatud viisil, mis võimaldab igal kasutajal just temale sobiva info üles leida ning  selle põhjal otsustada ja tegutseda.

Alati ajakohane.

Uuenda lihtsasti ja dünaamiliselt

… ka väikeste ent oluliste muudatuste korral töökeskkonnas.

Soodne.

Aitab koostada praktilise tegevuskava riskide ja tervise juhtimiseks.

Kavanda töötajate tervist edendavaid tegevusi. 

Väldi erisoodustusmaksu.

Soodne.

Vali sinu ettevõttele sobiv riskianalüüsi lahendus

- 3 -

Terviklik riskianalüüs

Teeme üheskoos ettevõttele tervikliku töötervishoiu riskianalüüsi alates külastusest ja mõõdistamisest ning lõpetades püsivalt ajakohase töötervishoiu riskianalüüsi ja tegevuskava dokumentatsiooniga.

- 2 -

Näidis koos juhendamisega

Anname juhendmaterjali ning konsulteerime ettevõtte poolt tehtud riskianalüüsi ja tegevuskava täiendamist ja HeBA mallile kohandamist.

- 1 -

Riskianalüüsi näidis

Anname ettevõttele riskianalüüsi koostamise juhendmaterjali koos mallidega sisuka riskianalüüsi kirja panemiseks ja kasutamiseks.

- 1 -

Riskianalüüsi NÄIDIS

Anname ettevõttele riskianalüüsi koostamise juhendmaterjali koos mallidega 
sisuka riskianalüüsi
kirja panemiseks ja kasutamiseks.

Hind kokkuleppel

- 2 -

NÄIDIS koos JUHENDAMISEGA

Anname
juhendmaterjali ning konsulteerime
ettevõtte poolt tehtud riskianalüüsi ja tegevuskava täiendamist ning
HeBA mallile kohandamist.

Hind alates 350 eur

- 3 -

TERVIKLIK
RISKIANALÜÜS

Teeme ettevõttele tervikliku töötervishoiu riskianalüüsi
alates külastusest ja mõõdistamisest ning
lõpetades püsivalt ajakohase töötervishoiu riskianalüüsi ja
tegevuskava dokumentatsiooniga.

Hind alates 950 eur

Küsi julgelt pakkumist

Pakume paindliku lahenduse teie organisatsiooni suurusest, ootustest või muudest vajadustest lähtuvalt

Tänan! Sinu soov on edukalt edastatud.

Klõpsake siia et vorm sulgeda