Tõendid ja sertifikaadid

Tervisetõendit võib vaja minna erinevatel põhjustel – seadusandlusega nõutud tõendid autojuhtimise õiguse saamiseks, nakkusohtlikus valdkonnas töötamiseks, toiduainetega või teeninduses töötamiseks või erinevate kodumaiste või välismaiste institutsioonide poolt nõutavad tõendid õppima või tööle asumiseks. Meie juures saab teha nii õigusaktidega kehtestatud kui vabas vormis tõendeid vastavalt vajadusele.

Mootorsõidukijuhi tervisetõend,
1. kategooria

Tõend väljastatakse 

– autokooli õppima minemiseks

– 1. grupi mootorsõidukijuhile,  ehk B- ja BE kategooria luba ja A- ja AM-kategooria (mootorratta) loa jaoks 

Enne tõendi taotlemist tuleb täita tervisedeklaratsioon aadressil digilugu.ee.   

Pärast tervisekontrolli läbimist edastatakse tervisetõend järgmisel tööpäeval digitaalselt Maanteeametile. Autokooli tõend väljastatakse vastavalt autokooli nõuetele.

Mootorsõidukijuhi tervisetõend,
2. kategooria

Tõend väljastatakse

– 2. grupi mootorsõidukijuhile, ehk kõigi kategooriate alarmsõiduki, B-kategooria takso, C-, CE ja D-, DE-kategooria loa jaoks

Enne tõendi taotlemist tuleb täita tervisedeklaratsioon aadressil digilugu.ee.   

Pärast tervisekontrolli läbimist edastatakse tervisetõend järgmisel tööpäeval digitaalselt Maanteeametile.

Covid-19 tervisetõend

Reisimiseks, tööandjale esitamiseks või muust vajadusest lähtuv tõend COVID-19 nakkuse läbipõdemise kohta väljastatakse digiloo andmete alusel. Digiloos peab olema kas COVID-19 läbipõdemist kinnitav diagnoos või varasemalt positiivne PCR-testi tulemus viimase 6 kuu jooksul. Tõend väljastatakse visiidiga samal päeval.

Nakkushaiguste kontrolli tervisetõend

Tervisetõendit on vaja töökohtades, kus võib olla risk nakkushaiguste levikuks klientidele, tarbijatele või patsientidele. Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse alusel vajavad 

  • kopsuröntgeniga tõendit iluteenindajad, laste ja noorukitega töötavad inimesed, tervishoiu- ja hoolekandetöötajad ja nende ametite praktikandid (tõendi saab kätte järgmisel tööpäeval)
  • soolebakteriuuringuga tõendit toidukäitlejad ja  loomapidajad  ja nende ametite praktikandid (selle tõendi väljastamine võtab aega 5 päeva)

Meremehe tervisetõend

Meremehe tervisetõendiga kinnitatakse laevapere liikme või mereõppeasutusse õppima asuja tervise nõuete vastavust õigusaktis (Vaata siin) kehtestatud tervisenõuetele.  Tõendi väljaandmise õigus on ainult vastava koolituse läbinud arstil, kes on kinnitatud Terviseameti ja Veeteede Ameti poolt meremehe arstiks.

Tõendi väljastamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid:

  • vererõhu mõõtmine, kopsufunktsioon uuring, EKG, audiomeetria (kuulmisuuring); nägemisteravuse, vaatevälja ja värvitaju hindamine; kopsuröntgen (vajadusel)
  • uriinianalüüs, veresuhkur, kliiniline veri, veregrupi määramine (vajadusel)

85 EUR

(veregrupi määramisel lisandub 25 EUR)

Tõend vastavalt kliendi vajadusele

Tervise vastavust kehtestatud nõuetele võivad küsida välisriikide õppeasutused, kindlaid kvaliteedinõudeid täitvad ettevõtted, eriti ohtlikule tööle töötajaid värbavad ettevõtted, spordivõistluste korraldajad. Mõnes riigis nõutakse reisijatelt kinnitust teatud nakkushaiguste vastu vaktsineerituse või läbipõdemise kohta (näiteks leetrite kohta) – kui vanad tõendavad dokumendid on kadunud, saab mõnede haiguste puhul immuunsust määrata antikehade alusel. Vajalikke tõendeid saab väljastada, kui digiloos on olemas andmed, mis lubavad nõuetele vastavust kinnitada või saab kinnituse sobivate uuringutega välja selgitada.

35 EUR

(lisanduvad vajalike uuringute ja analüüside hinnad)

Vaata veel teenuseid

Vaimse tervise juhtimine

Psühhosotsiaalsete riskide mõõtmine, teenused ettevõttele ja töötajale

Vaktsineerimine

Gripp, hepatiit, puuk

Koroonaviiruse
(Covid-19) testimine

Antigeeni kiirtest, PCR-test, antikehatest

Tänan! Sinu soov on edukalt edastatud.

Klõpsake siia et vorm sulgeda