HeBA kliiniku PARTNERVÕRGUSTIK

Vaimse tervise spetsialistid

Kui tulemus loeb...

Erinevad võimalused

HeBA kliiniku vaimse tervise spetsialistide võrgustiku  eesmärk on leida iga inimese eelistustele ja personaalsetele vajadustele sobiv spetsialist.

Teeme koostööd nii vaimse tervise kliinikute kui ka üksikute spetsialistidega.

Psühholoogid, psühhiaatrid, vaimse tervise õed ja tegevusterapeudid hindavad koostööd HeBA kliinikuga eeskätt seetõttu, et meie toetame iga inimest probleemi väljaslegitamisest kuni individuaalse lahenduse leidmise ja tulemuste mõõtmiseni.

NB! Töötajad, kelle ettevõttel on HeBA kliinikuga koostööleping saavad kiiresti sobiva spetsialisti vastuvõtule kirjutades privaatse meili aadressil vaimnetervis@heba.ee

HeBA vaimse heaolu spetsialistid

visiit alates 90 EUR

Psühholoog

Merilin Priilinn-Türk

5/5

HeBA Kliinik

Töökeeled: eesti

Vastuvõtud: Tallinnas või veebis

visiit alates 90 EUR

Psühholoog

Viktor Stoljarov

5/5

HeBA Kliinik

Töökeeled: vene 

Vastuvõtud: Tallinnas või veebis

visiit alates 90 EUR

Psühholoog

Helena Ehrenbusch

5/5

HeBA Kliinik

Töökeeled: eesti ja inglise 

Vastuvõtud: Tallinnas või veebis

visiit alates 90 EUR

Psühholoog

Pille Kolosov

5/5

HeBA Kliinik

Töökeeled: eesti

Vastuvõtud: Tallinnas või veebis

visiit alates 50 EUR

Superviisor-coach väljaõppes

Inga Mälk

5/5

HeBA Kliinik

Töökeeled: eesti  

Vastuvõtud: Tallinnas või veebis

HeBA partnerite vaimse heaolu spetsialistid

Psühholoogid

Kairi Alas

5/5

visiit alates 80 EUR

Kliiniline psühholoog-psühhoterapeut

Kairi tegeleb erinevate psüühikahäirete hindamise, psühholoogilise nõustamise ning psühhoteraapiaga. Töös kasutab peamiselt kognitiiv-käitumisteraapia ja skeemiteraapia põhimõtteid ning tehnikaid.

Spetsialiseerunud erinevate ärevus- ja meeleoluhäirete ravile.

Töökeeled: eesti ja inglise. 

Vastuvõtud: Tallinnas

Annika Vau

5/5

visiit alates 80 EUR

Psühholoog-nõustaja

Annika on omandanud Tallinna Ülikoolis 2009 aastal psühholoogia bakalaureuse kraadi ning 2012 aastal psühholoogia magistrikraadi, spetsialiseerumisega nõustamispsühholoogiale.

Annika tegeleb peamiselt psühholoogilise nõustamise ja paariteraapiaga, abi eelkõige ärevuse ja suhete probleemide korral.

Töökeeled: eesti ja inglise

Vastuvõtud: Tallinnas, videokonsultatsioon

 

Mirjam Varik

5/5

esmane visiit alates 90 EUR

Psühholoog, tööpsühholoog

Mirjam tegeleb ärevuse ja/või depressiooni, madala enesehinnangu, tööstressi ja -ingetega.

Mirjam on lõpetanud Tallinna Ülikooli magistrantuuri spetsialiseerumisega nõustamispsühholoogiale.

Töökeeled: eesti ja inglise. 

Vastuvõtud: Tallinnas või veebis

Kaidi Kõiv-Noode

5/5

esmane visiit alates 90 EUR

Psühholoog, tööpsühholoog

Kaidi tegeleb perepsühholoogia ja -teraapia,  söömis- ning tervisekäitumise temaatikaga, kognitiiv-käitumisteraapiaga kui ka tööpsühholoogia alaselt.

Kaidi on lõpetanud Tallinna Ülikooli magistriõppe kliinilise psühholoogi spetsialiseerumisega.

Töökeeled: eesti ja inglise. 

Vastuvõtud: Tallinnas või veebis

.

Anastasiya Targonskaja

5/5

esmane visiit alates 90 EUR

Psühholoog, tööpsühholoog

Anastasiya nõustab töötajaid tööstressi ja ärevusega toimetulekul. Huviks on sõltuvushäired, töörehabilitatsioon ning depressioon. Oma töös kasutab aktsepteerimis- ja pühendumisteraapia (ACT) tehnikaid (KKT-ga seotud psühhoteraapia vorm). 

Anastasiya viib läbi nõustamisi nii individuaalseid kui ka perekonda ja lähedasi kaasates.

Anastasiya töötab psühholoogina alates 2018 aastast.

Töökeeled: eesti ja vene. 

Vastuvõtud: Tallinnas või veebis

.

Ave-Gail Kaskla-Kuprys

5/5

esmane nõustamine 63 EUR (+km)

Konsultant, psühholoogiline nõustaja, töö- ja organisatsioonipsühholoog

Ave-Gail on uudse tööstressi ja läbipõlemist ennetava nõustamisformaadi Võõras Sõber autor ja eestvedaja. 

Igapäevaselt tegeleb Ave-Gail psühholoogilise, juhtimisalase ja tööpsühholoogialase nõustamisega  ning teeb sisekoolitusi erinevatel vaimse tervise ja toimetuleku teemadel. Alates 2020 aastast tegutseb Ave-Gail ka kriisinõustajana. 

Ave-Gail töötab töö- ja organisatsioonipsühholoogina alates aastast 2018.a.

Töökeeled: eesti ja inglise

Vastuvõtud: Tallinnas ja Tartus

Marko Proover

5/5

visiit alates 80 EUR

Psühholoog

Vastuvõtule on oodatud kõik, kes soovivad muutusi parandamaks oma peresiseseid suhteid, leidmaks viise paremaks suhtlemiseks ja koostoimimiseks. Samuti need, kes vajavad abi tööstressi ja ärevusega toimetulekuks.

Vastuvõtud toimuvad: eesti ja inglise keeles

Vastuvõtud: Tartus

 

Merle Kõrgesaar

5/5

visiit alates 80 EUR

Psühholoog

Vastuvõtule on oodatud täiskasvanud nii tööalaste kui isiklike vaimse tervise alaste muredega, millega ise enam toime ei tulda. Samuti saab pöörduda paarisuhtega seotud teemadel, millele vajatakse professionaalset neutraalset kõrvalvaadet ning psühholoogilist tuge.

Merle töötab psühholoogina alates 2017. a ja ANSE sertifitseeritud superviisori/coachina alates 2018. a.
Vastuvõtud toimuvad: eesti ja inglise keeles

Vastuvõtud: Tartus või veebis

Anneliis Tali

5/5

visiit alates 100 EUR

Kliiniline psühholoog, töö- ja organisatsioonipsühholoog

Anneliis konsulteerib juhte töökeskkonna arendamisel, nõustab töötajaid toimetuleku parandamisel ning pakub psühhoteraapiat, et leevendada psüühikahäirete sümptomeid.

Anneliis töötab psühholoogina alates 2014 aastast.

Töökeeled: eesti ja inglise. 

Vastuvõtud: Tallinnas

Triin Hellamaa

5/5

visiit alates 100 EUR

Töö- ja organisatsioonipsühholoog

Triin konsulteerib nii suurte kui väikeettevõtete juhte organisatsiooni ja töökeskkonna arendamisel ning nõustab töötajaid tööstressi ja läbipõlemise ennetamisel ja psühholoogilise heaolu parandamisel. 

Triin töötab psühholoogina aastast 2013. aastast

Töökeeled: eesti ja inglise. 

Vastuvõtud: Tallinnas

Steven Saagpakk

5/5

visiit alates 80 EUR

Psühholoog

Steven on lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia magistrantuuri 2020. aastal spetsialiseerumisega nõustamispsühholoogiale. Lisaks ülikoolis omandatule on Steven läbinud koolitusi, millest oma töös kõige olulisemaks peab kognitiiv-käitumisteraapia (KKT) algkursust.

Stevenile pakuvad erialases töös rohkem huvi psühhootilised häired ning ärevus- ja meeleoluhäired.

Töökeeled: eesti ja inglise

Vastuvõtud: Viimsis

Margit Hobolainen

5/5

visiit alates 80 EUR

Psühholoog

Margit on lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ämmaemanda eriala. Hiljem asus ta õppima Tallinna Ülikooli psühholoogiat, kus omandas bakalaureuse- ja magistrikraadi.

Margiti huviks vaimse tervise alal on sõltuvushäired. Viib läbi psühholoogilist nõustamist nii individuaalselt kui ka perekonda ja lähedasi kaasates. Lisaks tegeleb ta koolitamisega.

Töökeeled: eesti ja inglise

Vastuvõtud: Viimsis

Brigitta Randveer

5/5

visiit alates 75 EUR

Psühholoog

Brigitta on omandanud Tallinna Ülikoolis magistrikraadi psühholoogia erialal, spetsialiseerumisega nõustamispsühholoogiale.

Brigitta tegeleb noorukite ning täiskasvanute vaimsete probleemide hindamise ning individuaalse psühhoteraapiaga.

Teraapiasekkumisena kasutab peamiselt kognitiiv-käitumisteraapiat ning motiveerivat intervjueerimist.

Töökeeled: eesti ja inglise

Vastuvõtud: Viimsis

Kene Vernik

5/5

visiit alates 75 EUR

Psühholoog – unenõustaja

Kene viib läbi unetervise ja unehäirete alast nõustamist. Kui kehva unega kaasnevad meeleoluprobleemid, siis jätkab psühholoogilise nõustamisega. Kasutab oma töös kognitiiv-käitumisteraapia ja skeemiteraapia tehnikaid. Vastuvõtule on oodatud igas vanuses kliendid.

Kene töötab psühholoog – unenõustajana alates 2006 aastast.

Töökeeled: eesti ja inglise

Vastuvõtud: Video vahendusel

Psühhiaatrid

Maiko Kangro

5/5

visiit alates 120 EUR

Psühhiaater

Maiko peamisteks huvideks on meeleoluhäired (sh bipolaane häire), sõltuvushäired ja aktiivsustähelepanuhäire ning ta on eelkõige tegelenud meeleolu- ja ärevushäirete, isiksushäirete ja sõltuvushäiretega (sh alkoholitarvitamise häire), kuid ka orgaaniliste häirete, psühhoosispektri häirete, söömishäirete ning unehäiretega.

Maiko on töötanud psühhiaatrina alates 2015.a.

Vastuvõtud: Viimsis

Sven Rebane

5/5

visiit alates 120 EUR

Psühhiaater

Sven on täiendanud ennast spetsiifilisemalt unemeditsiini, sõltuvushäirete ning akuutpsühhiaatria valdkondades. Igapäevaselt on tegeleb ka erinevate meeleolu- ja ärevushäirete ning psühhootiliste häirete diagnostika, ravi ja ennetusega.

Töökeeled: eesti ja inglise

Vastuvõtud: Viimsis

Kogemusnõustajad

Katri Tali

5/5

visiit alates 60 EUR

Kogemustnõustaja

Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega isikute vahel toimuv nõustamine, mille eesmärgiks on pakkuda kogemuslikku teadmisi, oskusi ja emotsionaalset tuge. 

Katri nõustamise teemadeks on ärevus, depressioon, läbipõlemine, unehäired, krooniline valu.

Katri töötab kogemusnõustajana alates 2021.aastast.

Töökeeled: eesti ja vene

Reet Treial

5/5

Pikaaegse kogemusega koolitaja, konsultant, coach ja superviisor.

Reet on töötanud personalijuhina üle 18 aasta, seda nii tootmises, finantsvahenduses kui kaubanduses. Reeda klientide hulgas on nii ettevõtteid, haridusasutusi kui erakliente. 

Reeda vastuvõtule on oodatud täiskasvanud, kes soovivad oma tööelu mõtestada, seada uusi sihte, koos coachiga avastada endas ressursse ja saavutada rohkem ning olla seejuures enam rahul iseenda ja keskkonnaga.

Töökeeled: eesti ja vene

Partnerkliinikud

Vaimse Tervise Keskus

Missioon

Aidata inimestel parendada nende elukvaliteeti ja heaolu.

Kliinikus on nii psühholoogid, kliinilised psühholoogid kui ka psühhiaatrid

Keeled: eesti, inglise, vene

Vastuvõtud toimuvad: Tallinn, video konsultatsioonid

AT Praksis

<a href="https://anneliistali.com/"

Vaimse tervise teenused lastele, noortele, täiskasvanutele ning organisatsioonidele.

Kliinikus on nii psühhiaatrid, psühholoogid kui vaimse tervise õde.

Keeled: eesti, inglise, vene

Vastuvõtud toimuvad: Tallinn, video konsultatsioonid.

Viimsi Psühhiaatriakliinik

Viimsi Psühhiaatriakliiniku missioon on Teie vaimse tervise edendamine, mis toimub erinevate meeskonnaliikmete sujuvas koostöös.

Kliinikus on nii psühhiaatrid, psühholoogid kui vaimse tervise õde.

Keeled: eesti, inglise

Vastuvõtud toimuvad: Viimsi, video konsultatsioonid.

Võta meiega ühendust

Merilin Priilinn-Türk

Psühholoog

Põhinen oma töös erinevate teraapiate lähenemistele: 1) lahenduskeskne lühiteraapia; 2) kognitiiv-käitumisteraapia (KKT); 3) süsteemne pereteraapia; 4) emotsioonile fokuseeritud teraapia. Iga inimene on erinev ja ei ole olemas üht ainuõiget lähenemist. Proovin leida koostöös Sinuga Sinu jaoks parimad võimalused soovitud eesmärkide saavutamiseks kombineerides erinevate lähenemiste elemente ühtseks tervikuks. Viin läbi hindamisi ja sekkumisi.

Ootan Sind enda juurde, kui soovid leida tuge nii isiklikes kui ka tööalastes küsimustes, mis puudutavad vaimset heaolu!

Lähemalt minust. Tasakaal ükskõik milles on minu jaoks oluline, nt argipäeva tööelu väljakutsetele on vaja vastukaaluks stabiilsust, rutiinile tasakaaluks spontaansust ja tegutsemisele tasakaaluks vahepeal lihtsalt “mitte-millegi-tegemist”. Usun, et kõike on parem mõõdukalt, mitte üleliia. Seda seetõttu, et ka hea asjaga liiale minnes võib endale liiga teha, mistõttu juhindun ka enda vaba aja tegevuste valikul sellest, mis parasjagu sel hetkel mu hinge ja meelt täidab, laen ennast tihti: 1) lähedastega aega veetes; 2) looduse rüpes: rabas, metsas, mere ääres; 3) uusi tegevusi proovides, asukohtasid avastades ja kogemusi kogedes ning 4) kokates. Suurim rahu tunne tekib aga ikkagi olles koos lähedastega, kvaliteetaega veetes kõige kallimatega. Samuti pean lugu reisimisest, erinevate maailmaköökide heast toidust ning harva peale suurt pingutust pean oluliseks ka lihtsalt “mitte-millegi-tegemist”, et päriselt puhata!

Kõige olulisemad väärtused minu jaoks elus on ühtpidi hästi lihtsad, aga samas teisalt võivad olla ka keerulised – siirus, ausus ja avatus. Nii on ka tööelus, et usalduslik side ja turvaline õhkkond oleks võimalik, saaks tekkida!

Viktor Stoljarov

Psühholoog

Viktoril on pikajaline kogemus keemiasõltuvuse taastusravi keskuses ning meditsiini- ja sotsiaalkeskuses.

Oma töös kasutab ta kognitiivselt käitumuslikku orientatsiooni. Ta on välja töötanud oma protokollid sotsiaalsete foobiate ja ka teiste neuroloogiliste häirete jaoks.

Viktor töötab psühholoogina alates 2017. aastast.

Helena Ehrenbusch

Psühholoog

Helenal  on pikaaegne töökogemus vaimse tervise valdkonnas, kuid viimased kümme aastat on ta rohkem keskendunud tööealise inimese problemaatikale ja võimalustele töö kontekstis. “Töö moodustab päris suure osa inimese identiteedist, hõivates parimad aastad tema elust ning tõhusaimad tunnid ööpäevas. Seetõttu on minu arvates oluline, et töö pakuks inimesele midagi väärtuslikku, mitte negatiivseid kogemusi või terviserikkeid. Minu eesmärk psühholoogina on toetada töötegija vaimset tervist, aidata leida lahendusi ning luua tähendusi keerulistele olukordadele, mõtestada enda rolli, suhteid, kolleege, kliente, organisatsiooni.”

Helena tööstiili on kõige rohkem mõjutanud psühhoanalüütiline koolkond, postmodernistlik filosoofia ja eksistentsialism. Ta eelistab oma töös kasutada reflektiivset vestlust ning loovtehnikaid, kuid olenevalt vajadusest rakendab ka kognitiivset rekonstrueerimist, käitumusliku treeningut, süsteemset või narratiivset teraapiat jms. Helena on Tallinna Ülikoolis omandanud MSc kraadi psühholoogias, spetsialiseerumisega kliinilisele psühholoogiale ja töötanud psühholoogina aastast 2000. Superviisorina (tase 8, ESCÜ kvaliteedistandard, superviseeritud praktika) töötab aastast 2013. Väljaõpe: Tallinna Ülikool/Der Rote Faden, Intercultural Supervision, Coaching and Organization Development Training Program

Pille Kolosov

Psühholoog

Pille töötab nii laste, noorukite kui ka täiskasvanutega. Ta on läbinud psühhoanalüütilise nõustamisteraapia koolituse, ka laste- ja noorukite psühhoanalüütilise teraapia koolituse ning neile lisaks veel dialektilise käitumisteraapia ja avatud dialoogi baasväljaõppe. 

Pille kasutab teaduspõhiseid teadmisi kognitiiv-käitumuslikust psühhoteraapiast ja lahenduskesksest lühiteraapiast. 

“Läbivateks teemadeks on erinevad arengu- ja meeleoluhäired ning nendest tulenevalt oskus teha valikuid, et igapäevastes olukordades toime tulla ja ka tõsiseid kriise lahendada. Pean oluliseks oskuseks väikeste asjade märkamist ning positiivsete pidepunktide leidmist, millele toetudes on võimalik hakata lahendusi otsima ja edasi liikuma.”

Inga Mälk

Superviisor-coach väljaõppes

Inga omandab superviisori ja coachi kutset International Supervision and Coaching Institute’is alates 2021. aastast ja viib supervisiooni või coachingut läbi väljaõppes ettenähtud õppepraktika raames. Eelnevalt on ta õppinud 3 aastat holistilise regressiooni teraapiat ja 2 aastat perekonna konstellatsiooni ning on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikoolis rahvusvahelise ärijuhtimise eriala. Alates 2015. aastast on Inga töötanud rahvusvahelises ettevõttes personalispetsialistina. 

Inga: supervisioon ja coaching on süsteemne nõustamine, kus sa saad aja maha võtta, et tegeleda probleemiga, mis sul tööl või isiklikus elus on. Mõtlen sinuga kaasa ja aitan selgust tuua. Usun, et vastused on tegelikult meie enda sees olemas, aga me lihtsalt mõnikord ei oska neid näha. Siin tulengi appi mina ning teen nähtamatu nähtavaks.

Superviisor-Coaching on sinu jaoks, kui sa:

  • Soovid oma tööelus mõnda probleemi lahendada aga jääd ise hätta; 
  • Soovid ise endas selgus luua ja oled lahenduste otsingul;
  • Soovid muutust oma ellu: olgu see siis soov olla enesekindlam, järjepidavam vms;
  • Soovid oma vaimset tervist toetada sh läbipõlemist ennetada;
  • Soovid elus edasi liikuda, aga ei tea täpselt kuhu ja kuidas;

 

Tänan! Sinu soov on edukalt edastatud.

Klõpsake siia et vorm sulgeda