HeBA kliiniku PARTNERVÕRGUSTIK

Vaimse tervise spetsialistid

Kui tulemus loeb...

Erinevad võimalused

HeBA kliiniku vaimse tervise spetsialistide võrgustiku  eesmärk on leida iga inimese eelistustele ja personaalsetele vajadustele sobiv spetsialist.

Teeme koostööd nii vaimse tervise kliinikute kui ka üksikute spetsialistidega.

Psühholoogid, psühhiaatrid, vaimse tervise õed ja tegevusterapeudid hindavad koostööd HeBA kliinikuga eeskätt seetõttu, et meie toetame iga inimest probleemi väljaslegitamisest kuni individuaalse lahenduse leidmise ja tulemuste mõõtmiseni.

NB! Töötajad, kelle ettevõttel on HeBA kliinikuga koostööleping saavad kiiresti sobiva spetsialisti vastuvõtule kirjutades privaatse meili aadressil vaimnetervis@heba.ee

Vaimse tervise õde

Rhoda Vaiksaar

5/5

visiit alates 55 EUR

Vastuvõtule on oodatud kõik täiskasvanud inimesed, kes tunnevad, et vajavad lähtuvalt oma terviseseisundist abi ja tuge. Lisaks viib läbi unetervise ja unehäirete alast nõustamist.

Rhoda töötab õena alates 2012.a.

Vastuvõtud toimuvad: eesti ja inglise keeles

Vastuvõtt: Tallinn

Psühholoogid

Helena Talihärm

5/5

visiit alates 70 EUR

Kliiniline psühholoog, tööpsühholoog 

Helena on omandanud psühholoogias magistrikraadi ning töötab nii laste kui täiskasvanutega. Ta on spetsialiseerunud ka tööl toimetulekule ning läbipõlemisele.. Helena rakendab oma töös klassikalist rääkimisteraapiat vaheldumisi lahenduskeskse nõustamissuunaga.

Töökeeled: eesti, inglise ja vene. 

Vastuvõtud: Tallinn või veebis

Kairi Alas

5/5

visiit alates 70 EUR

Kliiniline psühholoog-psühhoterapeut

Kairi tegeleb erinevate psüühikahäirete hindamise, psühholoogilise nõustamise ning psühhoteraapiaga. Töös kasutab peamiselt kognitiiv-käitumisteraapia ja skeemiteraapia põhimõtteid ning tehnikaid.

Spetsialiseerunud erinevate ärevus- ja meeleoluhäirete ravile.

Töökeeled: eesti ja inglise. 

Vastuvõtud: Tallinn

Annika Vau

5/5

visiit alates 80 EUR

Psühholoog-nõustaja

Annika tegeleb peamiselt psühholoogilise nõustamise ja paariteraapiaga, abi eelkõige ärevuse ja suhete probleemide korral.

Töökeeled: Eesti ja Inglise

Vastuvõtud: Tallinn, videokonsultatsioon

 

Mirjam Varik

5/5

esmane visiit alates 90 EUR

psühholoog, tööpsühholoog

Mirjam tegeleb ärevuse ja/või depressiooni, madla enesehinnangu, tööstressi ja -ingetega.

Mirjam on lõpetanud Tallinna Ülikooli magistrantuuri spetsialiseerumisega nõustamispsühholoogiale

Töökeeled: eesti ja inglise. 

Vastuvõtud: Tallinn või veebis

Kaidi Kõiv-Noode

5/5

esmane visiit alates 90 EUR

psühholoog, tööpsühholoog

Kaidi tegeleb perepsühholoogia ja -teraapia,  söömis- ning tervisekäitumise temaatikaga, kognitiiv-käitumisteraapiaga kui ka tööpsühholoogia alaselt.

Kaidi on lõpetanud Tallinna Ülikooli magistriõppe kliinilise psühholoogi spetsialiseerumisega.

Töökeeled: eesti ja inglise. 

Vastuvõtud: Tallinn või veebis

Anastasiya Targonskaja

5/5

esmane visiit alates 90 EUR

psühholoog, tööpsühholoog

Anastasiya nõustab töötajaid tööstressi ja ärevusega toimetulekul. Huviks on sõltuvushäired, töörehabilitatsioon ning depressioon. Oma töös kasutab aktsepteerimis- ja pühendumisteraapia (ACT) tehnikaid (KKT-ga seotud psühhoteraapia vorm). Anastasiya viib läbi nõustamisi nii individuaalseid kui ka perekonda ja lähedasi kaasates.

Anastasiya töötab psühholoogina alates 2018 aastast.

Töökeeled: eesti ja vene. 

Vastuvõtud: Tallinn või veebis

Ave-Gail Kaskla-Kuprys

5/5

esmane nõustamine 63 EUR (+km)

Konsultant, psühholoogiline nõustaja, töö- ja organisatsioonipsühholoog

Ave-Gail on uudse tööstressi ja läbipõlemist ennetava nõustamisformaadi Võõras Sõber autor ja eestvedaja.
Ave-Gail töötab psühholoogina alates aastast 2016.a.

Töökeeled: eesti ja inglise

Vastuvõtud: Tallinn ja Tartu

Marko Proover

5/5

visiit alates 80 EUR

Psühholoog

Vastuvõtule on oodatud kõik, kes soovivad muutusi parandamaks oma peresiseseid suhteid, leidmaks viise paremaks suhtlemiseks ja koostoimimiseks. Samuti need, kes vajavad abi tööstressi ja ärevusega toimetulekuks.

Vastuvõtud toimuvad: eesti ja inglise keeles

Vastuvõtt: Tartus

Merle Kõrgesaar

5/5

visiit alates 80 EUR

Psühholoog

Vastuvõtule on oodatud täiskasvanud nii tööalaste kui isiklike vaimse tervise alaste muredega, millega ise enam toime ei tulda. Samuti saab pöörduda paarisuhtega seotud teemadel, millele vajatakse professionaalset neutraalset kõrvalvaadet ning psühholoogilist tuge.

Merle töötab psühholoogina alates 2017. a ja ANSE sertifitseeritud superviisori/coachina alates 2018. a.
Vastuvõtud toimuvad: eesti ja inglise keeles

Vastuvõtt: Tartus või veebis

Anneliis Tali

5/5

visiit alates 100 EUR

Kliiniline psühholoog, töö- ja organisatsioonipsühholoog

Anneliis konsulteerib juhte töökeskkonna arendamisel, nõustab töötajaid toimetuleku parandamisel ning pakub psühhoteraapiat, et leevendada psüühikahäirete sümptomeid.

Anneliis töötab psühholoogina alates 2014 aastast.

Töökeeled: eesti ja inglise. 

Vastuvõtud: Tallinn

Triin Hellamaa

5/5

visiit alates 100 EUR

Töö- ja organisatsioonipsühholoog

Triin konsulteerib nii suurte kui väikeettevõtete juhte organisatsiooni ja töökeskkonna arendamisel ning nõustab töötajaid tööstressi ja läbipõlemise ennetamisel ja psühholoogilise heaolu parandamisel. 

Triin töötab psühholoogina aastast 2013. aastast

Töökeeled: eesti ja inglise. 

Vastuvõtud: Tallinn

Ave-Gail Kaskla-Kuprys

5/5

esmane nõustamine 63 EUR (+km)

Konsultant, psühholoogiline nõustaja, töö- ja organisatsioonipsühholoog

Ave-Gail on uudse tööstressi ja läbipõlemist ennetava nõustamisformaadi Võõras Sõber autor ja eestvedaja.
Ave-Gail töötab psühholoogina alates aastast 2016.a.

Töökeeled: eesti ja inglise

Vastuvõtud: Tallinn ja Tartu

Steven Saagpakk

5/5

visiit alates 100 EUR

Psühholoog

Stevenile pakuvad erialases töös rohkem huvi psühhootilised häired ning ärevus- ja meeleoluhäired.

Töökeeled: eesti ja inglise

Vastuvõtt: Viimsi

Margit Hobolainen

5/5

visiit alates 100 EUR

Psühholoo

Margiti huviks vaimse tervise alal on sõltuvushäired. Viib läbi psühholoogilist nõustamist nii individuaalselt kui ka perekonda ja lähedasi kaasates.

Töökeeled: eesti ja inglise

Vastuvõtt: Viimsi

Brigitta Randveer

5/5

visiit alates 100 EUR

Psühholoog

Brigitta tegeleb noorukite ning täiskasvanute vaimsete probleemide hindamise ning individuaalse psühhoteraapiaga. Teraapiasekkumisena kasutab peamiselt kognitiiv-käitumisteraapiat ning motiveerivat intervjueerimist.

Töökeeled: eesti ja inglise

Vastuvõtt: Viimsi

Kene Vernik

5/5

visiit alates 75 EUR

Psühholoog – unenõustaja

Kene viib läbi unetervise ja unehäirete alast nõustamist. Kui kehva unega kaasnevad meeleoluprobleemid, siis jätkab psühholoogilise nõustamisega. Kasutab oma töös kognitiiv-käitumisteraapia ja skeemiteraapia tehnikaid. Vastuvõtule on oodatud igas vanuses kliendid.

Kene töötab psühholoog – unenõustajana alates 2006 aastast.

Töökeeled: eesti ja inglise

Vastuvõtt: Video vahendusel

Psühhiaatrid

Maiko Kangro

5/5

visiit alates 120 EUR

Psühhiaater

Maiko peamisteks huvideks on meeleoluhäired (sh bipolaane häire), sõltuvushäired ja aktiivsustähelepanuhäire ning ta on eelkõige tegelenud meeleolu- ja ärevushäirete, isiksushäirete ja sõltuvushäiretega (sh alkoholitarvitamise häire), kuid ka orgaaniliste häirete, psühhoosispektri häirete, söömishäirete ning unehäiretega.

Maiko on töötanud psühhiaatrina alates 2015.a.

Vastuvõtud: Viimsi

Sven Rebane

5/5

visiit alates 120 EUR

Psühhiaater

Sven on täiendanud ennast spetsiifilisemalt unemeditsiini, sõltuvushäirete ning akuutpsühhiaatria valdkondades. Igapäevaselt on tegeleb ka erinevate meeleolu- ja ärevushäirete ning psühhootiliste häirete diagnostika, ravi ja ennetusega.

Töökeeled: eesti ja inglise

Vastuvõtud: Viimsi


Kogemusnõustajad

Katri Tali

5/5

visiit alates 60 EUR

Kogemustnõustaja

Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega isikute vahel toimuv nõustamine, mille eesmärgiks on pakkuda kogemuslikku teadmisi, oskusi ja emotsionaalset tuge. Katri nõustamise teemadeks on ärevus, depressioon, läbipõlemine, unehäired, krooniline valu.

Katri töötab kogemusnõustajana alates 2021.aastast.

Töökeeled: eesti ja vene

Reet Treial

5/5

Pikaaegse kogemusega kolitaja, konsultant, coach ja superviisor.

Reet on töötanud personalijuhina üle 18 aasta, seda nii tootmises, finantsvahenduses kui kaubanduses. Reeda klientide hulgas on nii ettevõtteid, haridusasutusi kui erakliente. Reeda vastuvõtule on oodatud täiskasvanud, kes soovivad oma tööelu mõtestada, seada uusi sihte, koos coachiga avastada endas ressursse ja saavutada rohkem ning olla seejuures enam rahul iseenda ja keskkonnaga.

Töökeeled: eesti ja vene

Hannela Karm

5/5

visiit alates 60 EUR

Kogemusnõustaja

Hannela ootab endaga kohtuma inimesi, kes vajavad toetust ja head nõu pikaajalise teadvustamata depressiooni, madala enesehinnangu, eraldatuse, mina-pildi puudulikkuse, ärevuse ja liigse emotsionaalsuse korral. Inimesi, kes käituvad riskeerivalt (narkootikumid, seks, võlad) ja neid, kellel diagnoositud isiksushäire(d).

Töökeeled: eesti ja inglise

Vastuvõtud: Tallinn või veebis

Partnerkliinikud

Vaimse Tervise Keskus

Missioon

Aidata inimestel parendada nende elukvaliteeti ja heaolu.

Kliinikus on nii psühholoogid, kliinilised psühholoogid kui ka psühhiaatrid

Keeled: eesti, inglise, vene

Vastuvõtud toimuvad: Tallinn, video konsultatsioonid

Anneliis Tali praksis

Vaimse tervise teenused lastele, noortele, täiskasvanutele ning organisatsioonidele.

Kliinikus on nii psühhiaatrid, psühholoogid kui vaimse tervise õde.

Keeled: eesti, inglise, vene

Vastuvõtud toimuvad: Tallinn, video konsultatsioonid.

Viimsi Psühhiaatriakliinik

Viimsi Psühhiaatriakliiniku missioon on Teie vaimse tervise edendamine, mis toimub erinevate meeskonnaliikmete sujuvas koostöös.

Kliinikus on nii psühhiaatrid, psühholoogid kui vaimse tervise õde.

Keeled: eesti, inglise

Vastuvõtud toimuvad: Viimsi, video konsultatsioonid.

Tänan! Sinu soov on edukalt edastatud.

Klõpsake siia et vorm sulgeda