Korduma kippuvad küsimused

Töötervishoiu teenuse osutamisega seotud küsimused

Visiidi kestus on tavaliselt 30-60 minutit olenevalt inimese terviseriskidest, terviseseisundist ning tööandja poolt võimaldatud protseduuridest.

Meil toimuvad vastuvõtud paralleelselt eri kabinettides, kuid broneerimissüsteemi iseärasuse tõttu tähistab 15 minutit lihtsalt kahe visiidi algusaegade vahet. Iga kliendi jaoks on planeeritud vastuvõtu aeg tavapäraselt 30 – 60 minutit olenevalt tema terviseseisundist.

Palun ärge laske ennast sellest broneerimissüsteemi veidrusest eksitada –  ootame teid lahkesti vastuvõtule.

Üldjuhul seda ei tehta, kuid seaduses on kirjeldatud olulised täpsustused sellega seoses. Kõigepealt TTOS § 131 “Töötervishoiuteenus” punkt 14 kohaselt “Töötervishoiuarst edastab tööandjale töötaja terviseandmed, mis on vältimatult vajalikud tööandjale töökeskkonna ja töötingimuste parandamiseks ning töötajate tervise edendamiseks ning on vahetult seotud eeltoodud tegevustega. Tööandjal ei ole õigust saada diagnooside andmeid. 

HeBA edastab kindlale täöandja esindajale tervisekontrolli otsuse, mille iga töötaja tervisekontrolli käigus ka allkirjastab. Samuti, kui tööandja seda nõuab, siis ka terviseteenuseid kasutanud inimeste nimekirja. Seega on igale töötajale teada, kellele ja millist infot tema kohta tööandjale võib HeBA olla edastanud.

Oluline on teada, et TTOS §14 “Töötaja kohustused ja õigused” punktis 11 on lisatud, et “töökohustuste täitmisel töötaja terviseandmeid töötleval isikul on nende andmete suhtes tähtajatu saladuse hoidmise kohustus.” Seega teeme eelduse, et iga konkreetne tööandja esindaja, kes midagi töötajate terviseandmetest teada on saanud, hoiab seda saladuses, sealhulgas ka pärast tööandja juurest lahkumist.

HeBA platvormi kasutamisega seotud küsimused

Tervisedeklaratsioon on teiepoolne kinnitus teie enda tervise kohta, sh selle kohta, et info digiloos teie kohta on teie hinnangul tõene ning sealt ei ole midagi puudu. 

Muuhulgas nõuab seadus, et töötervishoiuarst sellise deklaratsiooni igalt visiidile saabunud inimeselt küsib.
Kindlasti tutvub meie töötervishoiarst kannetega ka digiloos. Vajadusel täpsustatakse tervisekontrolli käigus erisusi teie enda hinnangu ning digiloo info vahel.

Kahjuks meie broneeringusüsteemi partner – volitatud töötleja Connected OÜ – ei ole smart ID võimalust seni veel lisanud.

Infovahetusega seotud küsimused

Kõik analüüside vastused – kui need on valmis – jõuavad koheselt Digilukku.

Digiloos on vereanalüüside vastused esitatud rubriigis “Saatekirjade vastused” või “Uuringute vastused”.

Samuti leiate kõige viimased analüüsid rubriigist “Hiljutised dokumendid”.

Kinnitame, et kõik @heba.ee domeenilt saadetud kirjad on kontrollitud turvalisusega.

tervis@heba.ee on HeBA avalik ning meditsiiniliste teemade e-maili aadress, millele kõik saavad kirjutada.

heba@heba.ee meiliaadress on konto, millelt suhtleme ainult oma klientidega ning mittemeditsiiniliste küsimustega seoses.

Tänan! Sinu soov on edukalt edastatud.

Klõpsake siia et vorm sulgeda