Arendame vaimse heaolu juhtimist AI abil

PRESSITEADE. 1. juuli 2024 Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EIS) toetab 1,98 miljoni euroga HeBA kliiniku projekti, mille raames töötatakse välja eestikeelne inimeste vaimset tervist toetav rakendus. Rakendus loob inimestele võimaluse ise ja endale sobivalt ennetada potentsiaalseid vaimse tervise probleeme. Projekti tööd algavad täna ja kestavad kolm aastat.HeBA kliiniku projekt viiakse...

2020. aasta vaimse tervise raport töötajate heaolust

Head otsused ja teineteisest hoolimine liidavad ettevõtte tugevaks HeBA vaatas, millisena tundsid ja tajusid tööturul olevad inimesed oma emotsionaalset heaolu kogu eelmise aasta vältel. Meie partneriteks olevate ettevõtete töötajate tervisemonitooringust moodustus huvitav üldpilt vaimse tervise olukorra ja muutuste kohta 2020.a. Mida me nägime, oli see, et pandeemia algus tõi kaasa...