HeBA.One ETTEVÕTTELE

Teenused ettevõtetele

Kui tulemus loeb...

Mida pakume?

HeBA.One platvormi kasutades saavad ettevõtted lihtsalt ja kiiresti ligipääsu teenustele ja spetsialistidele, kes toetavad hea vaimse tervise kultuuri arendamist organisatsioonis. Seda kõike saab teha täpselt ja vajaduspõhiselt, kui kasutada platvormi küsitluskeskkonda vaimse tervise situatsiooni mõõtmiseks ja jälgimiseks. Nii on võimalik tõhusalt ennetada töötajate läbipõlemist ning tõsta ettevõtte tootlikkust.

Kiired ja täpsed lahendused

Ettevõtte saab tulemustel põhinevad soovitused töökeskkonna parandamiseks ja arendamiseks.

HeBA.One vaimse tervise spetsialistid pakuvad erinevaid vaimse tervise alaseid töötubasid, loenguid ja seminare.

Tööpsühholoogi tugi

Koolitused ja töötoad

Kogenud spetsialistide võrgustik

Tööpsühholoogi tugi

Tööpsühholoog aitab ettevõtel välja selgitada probleemide sisu ja põhjused, leiab lahendused ja aitab neid rakendada. 

Tööpsühholoog aitab: 

 • Leida põhjused, mis tingivad tavapärasest väiksema heaolu ja produktiivsuse languse 
 • Planeerida sekkumised, mis aitaks negatiivset mõju vähendada 
 • Psühhosotsiaalsete ohutegurite hindamine ja tegevuskava ohtude vähendamiseks 
 • Töö ümberkorraldamine selliselt, et vähendada füüsilist ja psühholoogilist pingutust ja survet töötajale tööülesannete täitmisel
 • Töötajate konfidentsiaalne nõustamine
 • Konflikti lahendamise protseduuri väljatöötamine
 • Juhtimis- ja kommunikatsioonikvaliteedi parandamine

Koolitused ja töötoad

HeBA.One vaimse tervise spetsialistide abil saad oma ettevõttes läbi viia just Sinu ettevõttele vajaliku koolituse või töötoa.

Töömotivatsiooni koolitus

Meeskonnatöö parandamise, koostöö suurendamise töötuba

Mindfulness koolitus

Muudatustega kohanemise, muudatuste planeerimise töötuba

Stressijuhtimise töötuba

Kaasa superviisor/coach

Konfliktide juhtimise töötuba

Kogenud spetsialistide võrgustik

HeBA.One kasutamisel tagatud kiire ligipääs õige spetsialistini tagab selle, et nii ettevõte kui selle töötajad saavad täpselt sellist tuge, mis on vajalik nende vaimse tervise probleemi lahendamiseks või parema vaimse kultuuriheaolu saavutamiseks. Veelgi enam – ühtne platvorm võimaldab seni eraldiseisvad teenused (individuaalne psühholoogi konsultatsioon, ettevõtte stressijuhtimise koolitus, psühhosotsiaalsete riskide hindamine jms) siduda ühtseks tervikuks – nii on vaimse tervise juhtimine ettevõttes sihipärane ja palju lihtsam.

HeBA.One – ga teevad koostööd kasvav vaimse tervise spetsialistide võrgustik kuhu kuuluvad:

 • Töö- ja organisatsiooni psühholoogid
 • Kliinilised psühholoogid ja psühholoogilised nõustajad
 • Psühhiaatrid
 • Vaimse tervise õed
 • Kogemusnõustajad

HeBA.One vaimse tervise spetsialistid ja koostööpartnerid kasutavad parima ravitulemuse saamiseks tõenduspõhiseid ravi- ja psühholoogilisi sekkumisviise. Probleemipõhine suunamine vaimse tervise spetsialistile tagab kiire ja täpse abi.

Lihtne kasutada - vali sobiv lahendus

Kuutasu eest

Vaimse tervise juht

ettevõttele ja
kõigile töötajatele.

Seisundi hindamine, soovitused ja terviseplaan. Kiire ligipääs spetsialistide võrgustiku teenustele soodushinnaga.

Kuutasu eest

Vaimse tervise juht

+ lisaks

Sobivas mahus

Ettevõtte tervisefond

Spetsialistide konsultatsioonide eest tasumiseks

Teenustasu eest

Spetsialistid

Kiire ligipääs spetsialistide võrgustiku teenustele. Maksa, kui kasutad.

+ paketis sisaldub:

Vaimse tervise juht

Töötajatele individuaalne seisundi hindamine, soovitused ja terviseplaan. 

Küsi demo

Pakume paindliku lahenduse teie organisatsiooni suurusest, ootustest või muudest vajadustest lähtuvalt

Töömotivatsiooni koolitus

Koolitus aitab osalejal leida üles oma sisemise motivatsiooni, mõista iseenda rolli organisatsiooni edus ning väärtustada iseennast, oma meeskonda ja oma tööd.

Koolituse tulemusel märgatakse oma mõttemustreid ja hoiakuid ja nende mõju oma käitumisele ja töötulemuslikkusele. Luuakse uus tähendus oma tööle, mis tekitab lisamotivatsiooni.

Meeskonnatöö parandamise, koostöö suurendamise töötuba

Töötoa eesmärgiks on tugevdada ühtsustunnet ja soovi teineteist toetada. Lisaks arendatakse “meie”-tunnet ja usaldust. Eesmärk on anda osalejatele teadmisi suhtlemise, suhete kujunemise ja väärtuste kohta.

Töötoa tulemusel mõistetakse koostöö vajalikkust ja õpitakse teinetest usaldama. Suureneb avatus, üheskoos lahenduste otsimine ja kitsaskohtade ületamine.

Mindfulness koolitus

Mindfulnessil ehk teadvelolekul on positiivne mõju töötajate tööalasele tulemuslikkusele ja rahulolule. See aitab vähendada stressi, paremini kohaneda muutustega, keskenduda oma tööülesannetele ja tööst rõõmu tunda.

Kursusel kogetu suunab märkama enda sissejuurdunud harjumusi ja automaatseid reageerimisviise ning annab võimaluse nende harjumuste muutmiseks, et olla teadlikum, rahulikum, efektiivsem ja loovam.

Muudatustega kohanemise, muudatuste planeerimise töötuba

Töötoa eesmärgiks on teadvustada vastuseisu ja vastavat sellele kokku leppida infovahetus, et korraldada infovahetust nii, et see vähendaks pingeid ja looks organisatsioonis selguse.

Töötoa tulemusel mõistetakse, kuidas iga üksikindiviid elab läbi muutusi ning juhi rolli muutuste erinevates faasides. Ollakse teadlikud muutuste faasidest ja tüüpilistest probleemidest ning nende vältimise strateegiatest.

Stressijuhtimise töötuba

Töötoa eesmärgiks on meeskonnas ja inimese enda sees tekkiva stressi tekkimise ja muutumise teadvustamine, grupiarutelu inspireerimine, probleemide teadvustamine ja lahenduste leidmine, lahenduste toimimise ühine hindamine.

Töötoa tulemusel osatakse märgata ja ennetada stressiallikaid.

Kaasa superviisor/coach

Supervisiooni/coachingu eesmärgiks on lahenduste leidmine keerulistele olukordadele ning töötajate vaimse tervise hoidmine ja läbipõlemise ennetamine.

Konfliktide juhtimise töötuba

Töötoa eesmärgiks on konflikti mehhanismide ja oma reaktsioonide teadvustamine, konfliktilahendusoskuste omandamine ja harjutamine, organisatsioonisiseste konfliktilahendus protsesside kokku leppimine.

Töötoa tulemusel suureneb eneseteadlikkus ning omandatakse lihtsamad tunnete ja mõtete juhtimise tehnikad. Osatakse märgata ja ennetada stressiallikaid.

Tänan! Sinu soov on edukalt edastatud.

Klõpsake siia et vorm sulgeda