Kui tulemus loeb …

Kaasaegne tööandja tervishoid

Investeeri, ära kuluta niisama

HeBA töötervishoid

HeBA moodne töötervishoiuteenus viib kokku töökeskkonna tingimuste eripära konkreetsete seal töötavate inimeste tervisega tõeliselt personaliseeritud tervisekontrolliks.

Eestis ainulaadne HeBA tervisejuhtimise analüütikaplatvorm suudab siduda iga inimese üldise tervise, konkreetsed töökeskkonna riskid ning tema eelistused ja eesmärgid.

Ettevõtte kui elus organism

Tervisekontrollidest töötajate tervise terviklahenduseni

Asutus ja tema töötajad on ühine tervik

Oleme oma teenuse disaininud nii, et iga samm viib edasi soovitud tulemuse poole, milleks on rahulolevad ja terved töötajad ning hea tervisekultuuriga edukas ettevõte. 

Teenuse aluseks on meie spetsialistide tutvumine töökeskkonnaga ja selle hindamine. Hindamise järgselt saavad töötajad küsimustikud tööriskide ning üldtervise osas, mille vastuste põhjal määratakse tervisekontrolli vajadus ning tehakse vajalikud ettevalmistused.

Päriselt personaalsed tervisekontrollid

Tervisekontrolli käigus läheneb meie meeskond igale töötajale personaalselt, toetudes juba eelnevalt küsimustike alusel kogutud infole. 

Tulenevalt konkreetse inimese töökeskkonna ja üldtervise riskidest teeme tervisekontrollis kõik vajalikud uuringud ja analüüsid; hindame töötaja stressitaset ja vaimset tervist, nõustame igaüht personaalselt.

Tervisekontrolli järgselt saab iga töötaja isikliku terviseplaani ning ettevõte kokkuvõtliku terviseauditi.

“Hoolitse oma töötajate tervise eest. Siis hoolitsevad nemad sinu ettevõtte eest.”

Richard Branson

Toetab ettevõtte äriedu

Tea ja juhi riske

Töökeskkonnas võivad tervist mõjutada erinevad tegurid – mürast ja kemikaalidest kuni tööpingega kaasneva stressini. Eri teguritel võib töötajale olla suurem või väiksem kahjustav toime. Teades töökeskkonna ohte kontrollime tervist varajaste muutuste avastamiseks ning üldise terviseseisundi hindamiseks ja nõustame terviseriske vähendavate tegevuste ning elustiili osas.

HeBA töötervishoiu sammud:

  1. Ettevõtte külastus
  2. Tööspetsiifiline küsimustik kõigile töötajatele
  3. Üldtervise küsimustik kõigile töötajatele
  4. Töötajate tervisekontroll
  5. Igale töötajale personaalne terviseplaan
  6. Ettevõttele kokkuvõttev terviseaudit

01

Ettevõtte Oma Arst

HeBA arst ja õde tunnevad teie ettevõtet

02

Sisukad tervisekontrollid

Toetame töötajat ja mõistame tööandjat – me ei tee seda “paberi” pärast.

03

Mõõdetavad tulemused

Mõõdame oma töö tulemusi ja jagame neid oma partneritega – teiega.

Meie töötame tervisepartnerina teie organisatsiooni jaoks.

Kui tulemus loeb …