Teenused

Töötaja tervisehindamine ja tervisekontroll

HeBA moodne töötervishoiuteenus viib kokku töökeskkonna tingimuste eripära konkreetsete seal töötavate inimeste tervisega tõeliselt personaliseeritud tervisekontrolliks.

Eestis ainulaadne HeBA töötervishoiu analüütikaplatvorm suudab siduda iga inimese üldise tervise, konkreetsed töökeskkonna riskid ning tema eelistused ja eesmärgid.

HeBA tervisekontrolli järgselt saab iga töötaja endale isikliku terviseplaani ning soovi korral teeme kord aastas ka ettevõttele analüütilise kokkuvõtte koos konkreetsete tegevussoovitustega, kuidas oma töötajate tervis ja motivatsioon tippvormi viia.  Kõigi HeBA teenuste puhul kehtib põhimõte, et ettevõtte saab nendest mõõdetava tulemuse.
 
Loe edasi ...

VÕTA ÜHENDUST

Vaktsineerimine

Paljude ohtlike nakkushaiguste eest saab end kaitsta vaktsineerimisega. Vaktsineerimisega ärahoitavate haigustega võib kokku puutuda töökeskkonnas, nt puukentsefaliit, gripp, hepatiidi viirused või ka vabal ajal või reisides.

Loe rohkem

VÕTA ÜHENDUST

Koroonaviiruse SARS-CoV-2 PCR testimine reisisertifikaadi väljastamisega

Koroonaviiruse PCR testi läbimisel väljastab HeBA tasuta inglisekeelse QR-koodiga tõendi, millega saate reisida välisriiki või tõendada testi läbimist muuks otstarbeks. Testi tegemine on tasuline.

Loe rohkem

Koroonaviiruse kiirtestimine

Koroonaviiruse antigeeni kiirtest annab 15 minuti jooksul vastuse koroonaviiruse võimaliku olemasolu kohta ninaneelus.
Kiirtestimine sobib AINULT ilma haigussümptomiteta inimesele.
NB! Testile tulija peab ise tegema kindlaks (reisitargalt.vm.ee), kas sihtkoht ja lennufirma aksepteerivad kiirtesti. QR-koodiga inglise keelse sertifikaadi väljastab HeBA meili teel.

Loe rohkem

Individuaalne terviseaudit

Iga inimene on unikaalne oma harjumuste, soodumuste, veendumuste ja tervise poolest. See, millised vaevused või haigused kellelgi avalduvad on väga individuaalne. Individuaalse terviseauditi käigus tehakse põhjalikud terviseuuringud ja analüüsid, mis annavad mitmekülgse ülevaate tervislikust seisundist. Põhjalik ülevaade võimaldab varakult avastada tervisekõrvalekaldeid ja tõsiseid haigusi. Individuaalse terviseauditi raames tehtavad uuringud valitakse Sulle vastavalt sellele, millised on Sinu individuaalsed eripärad, perekondlik soodumus haiguste osas ja huvi oma tervise osas.

LOE ROHKEM

Tervisetõendid

Tervisetõendit võib vaja minna erinevatel põhjustel - seadusandlusega nõutud tõendid autojuhiõiguse saamiseks, nakkusohtlikus valdkonnas töötamiseks või erinevate kodumaiste või välismaiste institutsioonide poolt nõutavad tõendid õppima või tööle asumiseks. Meie juures saab teha nii seadusandlusega kehtestatud kui vabas vormis tõendeid vastavalt vajadusele.

LOE ROHKEM

Ettevõtte terviseaudit

Ettevõtte Terviseaudit on firma töötajaskonna tööelukvaliteedi juhtimise töövahend, mis aitab võimestada töötajate panust ettevõttesse. Töötajate rolli firma käekäigu kujundamisel on väga tabavalt iseloomustanud Sir Richard Branson sõnadega „Hoolitse oma töötajate eest ja nemad hoolitsevad Sinu ettevõtte eest“. Iga-aastaselt teostatav Terviseaudit annab ettevõtte juhtkonnale ülevaate töötajaskonna produktiivsusest, motivatsioonist ja teistest tervise- ja heaoluga seotud näitajatest, mis mõjutavad firma käekäiku samavõrd kui majanduslikud tegurid ning annab analüüsil ja mõõdetavatel tulemustel põhineva tegevusplaani hea tervisekultuuri ja tootlikkuse jõustamiseks.

Loe rohkem

Personaalsed uuringupaketid

Iga inimene on unikaalne oma organismi eripärade, terviseriskide, perekondliku tervisetausta, tervisega seotud teadmiste aga ka murede poolest. Kõikidele uuringutele eelneb terviseriskide hindamine küsitluse põhjal ja kõikide uuringute tulemusena saad endale tervisejuhtimise plaani ja soovitused. Me aitame Sul läbi mõelda terviseriskide maandamiseks ja juhtimiseks sobivad terviseuuringud, aga oleme välja pakkunud ka mõned paketid.

loe rohkem

Vaimse tervise juhtimine

Stress tööl ja eraelus on tavapärane nähtus. Ometi võib juhtuda, et liigne kohusetunne, suur töökoormus, sagedased konfliktid, vähene uneaeg – paljud justkui tavapärase igapäeva- ja tööelu osad väljuvad ühel hetkel kontrolli alt. Ja kunagi ei tea ette, millal saabub piir, kus vaimne kurnatus läheb üle tõsiseks probleemiks. Esimesena hakkab inimene tajuma kehalisi vaevusi – pigistustunnet kurgus, erinevaid valusid kehas, väsimust. Vaimse kurnatuse vältimine on esimene eesmärk. Meil on head koostööpartnerid, kes aitavad vaimset tervist juhtida selleks, et vältida tõsiste häirete tekkimist, aga ka siis, kui vaimne tervis on juba tasakaalust väljas.

Loe rohkem

COVID-stop MANAGER

Uue koroonaviiruse pandeemia olukorras pakume Teile tuge ja teenuseid Teie ettevõtte töötajate ohutuse tagamiseks ja nakkusega seotud olukorra aktiivseks juhtimiseks. Meie moto on “TÖÖTA OHUTULT. TEENINDA OHUTULT” Vaata lähemalt

Loe rohkem

Tervisepäevad ja -loengud

Inimese tervisekäitumist kujundavad tema teadmised. Paljudel ettevõtetel on saanud heaks traditsiooniks korraldada oma töötajatele temaatilisi tervisepäevi, olgu selleks südamenädal, meeste tervisepäev, tööstressi juhtimine, vaktsineerimine või muu. Tervisepäevadel viime läbi kaasavaid ja põnevaid seminare, tervisenäitajate mõõtmisi, vestlusringe, loenguid – nii nagu teiega koos plaani teeme. Nii muutub ühe inimese teadmine kogu kollektiivi teadmiseks.

Võta ühendust

Eriarstiabi korraldamine

Me aitame lahendada Sinu tervisemure. Kui Sa ei tea, kas ja millist arsti nõu Sa vaja, et oma murele lahendust leida – aitame Sind. Me hoiame ära selle, et peaksid tulutult õiget spetsialisti otsima. Korraldame Sulle teenuse, mida vajad.

loe rohkem sulge

Grupinõustamised

Krooniliste haiguste kujunemist põhjustavad tervisekäitumise mustrid või alaravitud kroonilised haigused on peamiseks töö tootlikkust ja elukvaliteeti halvendavaks teguriks. Tervisekäitumise muutmist ja ravi tulemuslikkust saab mõjutada nii inimene ise, tema raviarst kui ka temaga sama muret jagavad kaaslased. Grupinõustamise hea efekt tuleneb koos seatud eesmärkidest ja saavutuste jälgimiseks, teineteise toetusest. Ettevõtted, kes on oma töötajatele korraldanud grupinõustamisi, on saavutanud suurepäraseid tulemusi haiguspäevade vähenemise ja töösse kaasatuse suurenemise näol. Korraldame koostöös oma partneritega toitumise, vaimse tervise, liikumise ja krooniliste haiguste juhtimise grupinõustamisi.

Võta ühendust

Konsiilium töötaja tervise ja töövõime hindamiseks

Pakume tööandjale abi töötaja haigusest tuleneva töövõime muutuse ja sobivate-mittesobivate töötingimuste hindamiseks keeruliste juhtumite korral. Viime objektiivsete näitajate ja meditsiinilise dokumentatsiooni põhjal läbi arstliku ekspertiisi ja anname töövõime tingimuste kohta hinnangu.

Võta ühendust

Tervisecoaching

Aitame Sul seada ja saavutada Sinu tervist ja heaolu parandavad tervise-eesmärgid. Teeme eesmärgist lähtuvalt vajalikud terviseuuringud, Sinuga koos teeme terviseplaani, jälgime tulemuste saavutamist, aitame jälgimise käigus terviseplaani kohandada, et jõuda eesmärgipärase tulemuseni. Meie tervisecoach’id on tähelepanelikud ja hea suhtlemisoskusega kogenud eriarstid, keda Sa võid usaldada.

Võta ühendust

Juhtimiscoaching

Ettevõtte hea käekäik sõltub sellest, millised on tema juhid inimestena ja meeskonnaliikmetena. Juhtimiscoaching toetab juhi enesearengut, professionaalse eneseteostuse tõhusat realiseerimist ja sisemise tasakaalu saavutamist – kõike seda, mis aitab kasvatada organisatsiooni tulemuslikkust ja olla ise parem inimene kui eile. Juhtimiscoachingut pakuvad meie head koostööpartnerid EBS’ist. Meile on oluline teie ettevõtte tervisepartnerina oluline nii teie ettevõtte kui iga töötaja ja iga juhi käekäik, et teie ettevõte saaks toimida terve, jõulise ja eduka organismina.

Võta ühendust

Meeskonnatöö loengud, treening

Võta ühendust

Tänan! Sinu soov on edukalt edastatud.

Klõpsake siia et vorm sulgeda