tÖÖVÕIMELISUSE TAASTAMINE

Tööalane rehabilitatsioon

Sinu tervisepartner...

Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud tööealisele inimesele, kellel on vähenenud töövõime ja kes vajab seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide abi.

Tööalase rehabilitatsiooni vajadust hindab Töötukassa juhtumikorraldaja. Teenuse vajaduse ilmnemisel koostatakse teenuse osutaja juures tegevuskava, mille alusel on teenused kliendile tasuta!

Aitame töötajal püsida tööl või uuesti naasta tööle

Investeeri tulemuslikult töötajate tervisesse

01

Ettevõtte Oma Arst

HeBA arst ja õde tunnevad teie ettevõtet

02

Sisukad tervisekontrollid

Toetame töötajat ja mõistame tööandjat – me ei tee seda “paberi” pärast.

03

Mõõdetavad tulemused

Mõõdame oma töö tulemusi ja jagame neid oma partneritega – teiega.

Vali vajalik teenus

Tervisekontrollid

Terviseteenused ettevõttele

Terviseteenused inimestele

Töötajate tervise juhtimine

Tervisekindlustus ja Tervisefond

Väga äge kokkuvõte
Mulle meeldivad soovitused, lihtsad, mitte kulukad ja nagu reaalne tööriist töötajate rahulolu ja tervise parandamiseks.
Windak
See oli ISO45001 auditi jaoks
Audiitorid jäid meie sisendiga rahule. Nad uurisid, mida töötajatelt küsitakse enne tervisekontrolli. Fookuses oli eelkõige vaimne tervis ehk siis kas me selle teemaga ettevõttes tegeleme.
Harju elekter
Tänan väga meeldiva kogemuse eest
Arst oli super ja sain häid soovitusi!
Guardtime töötaja
Tänud!
Meie jäime oma tervisepartneri valikuga rahule 🙂
Eesti rahvusringhääling
Excellent!
I visited HeBA today for a regular work-based check up and I have to say I have never experienced such great service in a medical sphere yet! Their attitude was the best, approach very professional, friendly and individual and it all went so smoothly in a short timeframe.
G.E. (customer)
See on täpselt see, mida meil on vaja!
Et saaksime üksustes probleemseid kohti parandada.
Prysmian group

Rehabilitatsioon taastab töövõime

Haigestumine ei tähenda alati, et inimesel kaob sellega ka võime teha tööd. 

Näiteks kaotab inimene haiguse või õnnetuse tõttu võime kõndida ja on sunnitud kasutama liikumiseks abivahendeid, nt ratastooli. Juhul, kui tegemist on laotöötajaga, kelle tööülesannete hulka kuulub seismine ja kõndimine, siis kaotab ta töövõime täielikult. Samas, kui ettevõte võimaldab ratastoolis töötajal jätkata tööd logistikakeskuse klienditoe osakonnas, kus tööd võib teha ka istudes, siis on töötaja töövõimeline.

Ühe ja sama haigusega inimestel võib olla väga erinev töövõime. Seda mõjutavad inimese muud omadused ehk tegevusvõimed, näiteks õppimis- ja kohanemisvõime, varasem haridus ja muud kaasnevad haigused. Töövõime hindamisel eristatakse mõisteid inimese tegutsemisvõime ja inimese töövõime. Tegutsemisvõimet hinnatakse alati koos abivahendiga, mida inimene oma terviseseisundi tõttu peab kasutama.

 

HeBA kliinik osutab tööalase rehabilitatsiooni teenust inimestele, kellel on vähenenud töövõime, kuid kes soovivad oma eluga paremini toime tulla. Rehabilitatsiooni õnnestumiseks on vajalik inimese enda kõrge motivatsioon, et hoolimata terviseprobleemist, soovib ta jätkata töötamist või uuesti tööellu siseneda.

Oleme keskendunud vaimse ja füüsilise tervise probleemidega klientide abistamisele. HeBA kliinik on eriti tugev valdkondades, kus töövõimet mõjutavad luu-, lihas- või närvisüsteemi haigused. Samuti on meil palju kogemust läbipõlenud töötajate abistamisega ning depressiooni ja ärevushäirete tõttu vähenenud töövõimega. 

Oskame hästi hinnata töö füüsilist ja vaimset koormust, et leida vähenenud töövõimele vastav töö. Samuti aitame koostöös tööandjaga kohandada töökeskkonda ja -tingimusi töötaja töövõimele sobivaks.

HeBA kliiniku tööalase rehabilitatsiooni keskmes on töötaja tööl püsimine või uuesti tööle naasmine. Meie asutuses on eriväljaõppe saanud töötervishoiuspetsialistid, kes oskavad hinnata inimese tegevus- ja töövõimet ning suhestada seda konkreetse töökoha või ametiga, et leida inimesele parim lahendus. 

Teeme tihedat koostööd tööandjate ja töötukassaga, et klienti maksimaalselt aidata. Tööalase rehabilitatsiooni raames seame üheskoos konkreetsed eesmärgid, mille keskmes on toetada vähenenud töövõimega tööealiste täisväärtuslikku elu, heaolu, aidates neil leida tööturul pakutavate teenuste abil võimetekohast tööd ja tööelus püsida. Aitame tööandjal kohandada töökeskkonda sobivaks vähenenud töövõimega töötajatele.

 

Ettevõte kui elus organism

Töötajate tervise juhtimine

Tervisenäidikud-2
Click Here
Tervisenäidikud-3
Click Here
Terviseplaan
Click Here
Previous slide
Next slide

Tervisejuhtimise aluseks on praktiline lähenemine, mis ühendab töötajate individuaalsed ning ettevõtte kui terviku vajadused asjakohaste tegevuste ja mõõdetavate tulemustega.

Seda toetab HeBA poolt välja arendatud digitaalne tervisejuhtimise platvorm: 

  • iga töötaja saab oma tervise kohta enam kui 100 parameetri põhjal personaalse terviseplaani isikliku tervise juhtimiseks
  • ettevõte saab anonümiseeritud andmete põhjal Ettevõtte Tervise Auditi koos üksikasjalike ja praktiliste soovitustega kogu asutuse või problemaatilisemate üksuste töötajate tervise juhtimiseks

Tööalase rehabilitatsiooni sihtrühm HeBA kliinikus
on tööealised (vanuses 16 kuni pensioniiga),
vähenenud töövõimega inimesed:

  • kellel on puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime;
  • kes on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad);
  • kes otsivad tööd (on registreeritud töötud).

Meie sihtrühma ei kuulu töötajad, kelle töövõime vähenemine on tingitud kuulmis-, nägemis-, või kõnehäirest.

Palume nendel klientidel pöörduda eelkõige keskustesse, kus on selles valdkonnas suurem kompetents.

Lisainfo saamiseks, palun helistage +372 588 70 131.

HeBA töötervishoiu lahendused

Lihtsast täiuslikuni

Soovin tulla vastuvõtule

Pakume sobiva lahenduse teie probleemi olemusest ja teie enda ootustest või muudest vajadustest lähtuvalt

TÖÖALASE REHABILITATSIOONI TEENUSTE HINNAKIRI

TEENUS HIND
Sotsiaaltöötaja (töövõimekoordinaatori) individuaalne vastuvõtt 70 €
Füsioterapeudi individuaalne vastuvõtt 70 €
Psühholoogi individuaalne vastuvõtt 70 €
Arsti individuaalne vastuvõtt 95 €
Õe individuaalne vastuvõtt 64 €
Tegevusterapeudi individuaalne vastuvõtt 70 €
Eripedagoogi individuaalne vastuvõtt 70 €
Logopeedi individuaalne vastuvõtt 70 €
Loovterapeudi individuaalne vastuvõtt 70 €
Kogemusnõustaja individuaalne vastuvõtt 70 €
Grupiteenus füsioterapeudi, sotsiaaltöötaja, psühholoogi, tegevusterapeudi, loovterapeudi, õe või kogemusnõustaja juhendamisel 40 €

NB! Hinnad sisaldavad käibemaksu! Teenuse üks tund sisaldab otsest tööd kliendiga 45 minutit ja 15 minutit kirjatööd. Kõik rehabilitatsiooniteenuste hinnad ja ajad sisaldavad eeltööd, klienditööd ja järeltööd, sealhulgas dokumenteerimist.

Tänan! Sinu soov on edukalt edastatud.

Klõpsake siia et vorm sulgeda