Töötervishoiuteenus

Meie teenus lähtub mõttest, et asutust koos sealsete töötajatega tuleb vaadelda ühise tervikuna.

Oleme oma teenuse disaininud nii, et iga samm viib edasi soovitud tulemuse poole, milleks on rahulolevad ja terved töötajad ning hea tervisekultuuriga edukas ettevõte.

Teenuse aluseks on meie spetsialistide tutvumine töökeskkonnaga ja selle hindamine. Hindamise järgselt saavad töötajad küsimustikud tööriskide ning üldtervise osas, mille vastuste põhjal määratakse tervisekontrolli vajadus ning tehakse vajalikud ettevalmistused.

Tervisekontrolli käigus läheneb meie meeskond igale töötajale personaalselt, toetudes juba eelnevalt küsimustike alusel kogutud infole.

Tulenevalt konkreetse inimese töökeskkonna ja üldtervise riskidest teeme tervisekontrollis kõik vajalikud uuringud ja analüüsid; hindame töötaja stressitaset ja vaimset tervist, nõustame igaüht personaalselt.

Tervisekontrolli järgselt saab iga töötaja isikliku terviseplaani ning ettevõte kokkuvõtliku terviseauditi.

Töökeskkonnas võivad tervist mõjutada erinevad tegurid- mürast ja kemikaalidest kuni tööpingega kaasneva stressini. Erinevatel teguritel võib töötajale olla suurem või väiksem kahjustav toime. Teades töökeskkonna ohte kontrollime tervist varajaste muutuste avastamiseks ning üldise terviseseisundi hindamiseks ja nõustame terviseriske vähendavate tegevuste ning elustiili osas.

Küsi pakkumist!
  • Ettevõtte külastus
  • Tööspetsiifiline küsimustik kõigile töötajatele
  • Üldtervise küsimustik kõigile töötajatele
  • Igale töötajale personaalne terviseplaan
  • Töötajate tervisekontroll
  • Ettevõttele kokkuvõttev terviseaudit