Korralda töötuba või grupiseminar

Stressijuhtimine
Kui sa tead, et teil on meeskonnas probleeme stressiga, teie tööd iseloomustab kõrgenenud pinge ja pidevad muutused, siis kaalu stressijuhtimise töötuba.

Eesmärk: koolituse eesmärk on meeskonnas ja inimese enda sees tekkiva stressi tekkimise ja muutumise teadvustamine, grupiarutelu inspireerimine, probleemide teadvustamine ja lahenduste leidmine, lahenduste toimimise ühine hindamine. Töötuba võimaldab tagada teema käsitlemise järjepidevust, motiveerib töötajat aktiivselt lahendustes osalema ja jagada kogemust grupis, mis suurendab grupi “tarkust”.

Mis on tulemus: suurenenud eneseteadlikkus ning omandatud lihtsamad tunnete ja mõtete juhtimise tehnikad. Osatakse märgata ja ennetada stressiallikaid.

Tänan! Sinu soov on edukalt edastatud.

Klõpsake siia et vorm sulgeda