Ettevõtte terviseaudit

Töötajate rolli firma käekäigu kujundamisel on väga tabavalt iseloomustanud Sir Richard Branson sõnadega „Hoolitse oma töötajate eest ja nemad hoolitsevad Sinu ettevõtte eest“.

Teenuse aluseks on meie spetsialistide tutvumine töökeskkonnaga ja selle hindamine. Hindamise järgselt saavad töötajad küsimustikud tööriskide ning üldtervise osas, mille vastuste põhjal määratakse tervisekontrolli vajadus ning tehakse vajalikud ettevalmistused.

Iga-aastaselt teostatav Terviseaudit annab ettevõtte juhtkonnale ülevaate töötajaskonna produktiivsusest, motivatsioonist ja teistest tervise- ja heaoluga seotud näitajatest, mis mõjutavad firma käekäiku samavõrd kui majanduslikud tegurid ning annab analüüsil ja mõõdetavatel tulemustel põhineva tegevusplaani hea tervisekultuuri ja tootlikkuse jõustamiseks.

Ettevõtte Terviseaudit on firma töötajaskonna tööelukvaliteedi juhtimise töövahend, mis aitab võimestada töötajate panust ettevõttesse.

Küsi pakkumist!