Toeta töö- ja eraelu tasakaalu

Inimeste töö- ja eraelu tasakaalu tajumine on sageli individuaalne. Kõige tähtsam on see, et inimene tunneks, et on olukorraga siiralt rahul.

Selgita välja, mis tingib töö- ja eraelu tasakaalu häirumise tunde: aruta seda nii individuaalselt kui ka grupiviisiliselt. Küsi töötajatelt lahendusi, toeta lahenduste elluviimist.

Aita töötajatel ennast säästa: kommunikeeri töötajatele, et väärtustad nende isiklikku aega. sõnasta selgelt, millist panustamist ootad tööajal sõnasta selgelt ootused olukordadele, mil tööd võib olla optimaalsest rohkem või mil eeldad töötajailt panust nö väljaspool tööaega, sh näiteks töö- või ametialaje eneseharimine lepi selgelt kokku ajakulu kompenseerimise tingimused.

Töökoosolekute kõrval vajavad inimesed tähelepanu ka nende endi saavutustele. Meeskonnatöö tunnustamise kõrval pööra tähelepanu ka üksiku töötaja tunnustamisele. Tunnusta ka väikeste ja enesestmõistetavate tegevuste või hoiakute eest.

Vii sisse eri taseme juhtide poolt iga nädal 5-minuti kontakt iga töötajaga “kuidas-sul-läheb” teemal.

Mõtle läbi ja rakenda hästi toimiv kommunikatsioon töötajatele esitatavate ootuste osas ja sõnalise teadvustatud tagasiside andmiseks, sh lepi kokku tulemuslikkuse väljundid ja mõõdikud väärtuste tasandil.

Kaardista tööülesanded ja hulk üksuse siseselt, kooskõlasta optimaalne koormus tiimide siseselt ja -vaheliselt, aita teadvustada eri töötajate ja ametite rolle, tunnusta rolli täitmise eest.

Tänan! Sinu soov on edukalt edastatud.

Klõpsake siia et vorm sulgeda