Lahenda konfliktid

Konfliktsituatsioonid vajavad väljaselgitamist ja väljaütlemist. Pööra tähelepanu konfliktsituatsioonide tekkimisele ja nende proaktiivsele lahendamisele, et säilitada innustavat tööõhkkonda. Rakenda sobivad lahendused, kui tunned, et saad lahendamisega ise hakkama. Vajadusel kasuta abi.

Koolita eri astme juhte järjepidevalt, et ennetada konflikte, välistada kiusamise juhtumeid ja osata juhtida konfliktide lahendamist.

Korralda periooditi (nt kord poolaastas) paaritunniseid aruteluseminare probleemsete olukordade nö tagasi- ja edasivaatamiseks; käsitle õnnestunud ja ebaõnnestunud lahendamiskäike, analüüsi põhjuseid, lepi meeskonnas kokku potentisaalsed “hästi töötavad” tegevusjuhised.

Tänan! Sinu soov on edukalt edastatud.

Klõpsake siia et vorm sulgeda