Vähenda ajasurvet

Võimalikud tegurid, mis võivad ajapuudust soodustada:

-Rolli ebaselgus või rollikonflikt

-Vajadus täita ülesandeid, millele oskused, võimed või kvalifikatsioon ei vasta

-Ülemäärased eeldused uutele töötajatele

-Uute ülesannete selgeks õppimist eeldatakse lühikese aja jooksul

-Ebavõrdne või ebaoptimaalne tööülesannete jaotus meeskonnaliikmete vahel

-Ebamõistlikult lühikesed tähtajad

-Halb töökorraldus

-Tööülesannete täitmiseks vajaliku ressursi – inimesed, rahalised vm vahendite puudus

-Suurenenud töökoormus kaastöötajate haigestumise, puhkuse või kaadrivoolavuse tõttu.

Korralda töötajate töökoormuse ja ülesannete hindamine, võta kasutusele lahendused, mis toetavad töötajaid nende endi vajaduste osas, kasuta lahendusi, millega teadvustada ja ühiselt arutada rolle ja vastutust.

Ajasurve leevendamiseks vaata üle tööprotsesside ning tähtaegade seadmise optimaalsus.

Mõtle läbi ja rakenda hästi toimiv kommunikatsioon töötajatele esitatavate ootuste osas ja sõnalise teadvustatud tagasiside andmiseks, sh lepi kokku tulemuslikkuse väljundid ja mõõdikud väärtuste tasandil.

Kaardista tööülesanded ja hulk üksuse siseselt, kooskõlasta optimaalne koormus tiimide siseselt ja -vaheliselt, aita teadvustada eri töötajate ja ametite rolle, tunnusta rolli täitmise eest.

Tänan! Sinu soov on edukalt edastatud.

Klõpsake siia et vorm sulgeda