Tunnusta töötajaid

Töötajate väärtustamise ja rahulolu suurendamiseks loo tegevusplaan, mille alusel töötajate rolle ja panuseid teadvustada, kuidas ja mille eest töötajaid tunnustada nii "vertikaalses" kui "horisontaalses" plaanis, sh nt töö kaardistamine, läbiarutamine ja parima kokkuleppe kohaselt rakendamine (soovitavalt tööpsühholoogi abiga)

Aruta eri taseme juhtidega läbi võimalik sõnastus (nö sõna- või fraasiraamat), kuidas tunnustamist ja kiitust edastada

Mõtle läbi ja rakenda hästi toimiv kommunikatsioon töötajatele esitatavate ootuste osas ja sõnalise teadvustatud tagasiside andmiseks, sh lepi kokku tulemuslikkuse väljundid ja mõõdikud väärtuste tasandil

Kommunikeeri ja tunnusta töötajate tehtud ettepanekuid näiteks tunnustuskampaaniatena, heade mõtete preemiatena jm kaasaval viisil

Premeeri või tunnusta avalikult töötajaid

Tänan! Sinu soov on edukalt edastatud.

Klõpsake siia et vorm sulgeda