Enneta psühhosotsiaalsete ohutegurite mõju

Psühhosotsiaalseid ohutegureid on rohkesti, levinumad neist - ajaresurss, väärtustamine, suhted tööl - mõjutab suurel määral töötajate tervist ja heaolu ning ettevõtte käekäiku.

Tööandja sekkumine psühhosotsiaalsete ohutegurite mõju ennetamisel seisneb esmalt töökorralduse ja tööprotsesside kaardistamises (küsitlus, vestlus, vaatlus, peamised probleemid jms) ja riski hindamises. Oluline on tuvastada, millised psühhosotsiaalsed ohutegurid töötajaid mõjutavad ning selgitada välja ohustatud töötajad.

Sellised tegurid nagu õnnetus- või vägivallaoht tööl, ebavõrdne kohtlemine, kiusamine ja ahistamine, töötaja võimetele mittevastav töö, pikaajaline töötamine üksinda ja monotoonne töö ning muud juhtimise, töökorralduse ja töökeskkonnaga seotud tegurid mõjutavad töötaja vaimset ja ka füüsilist tervist ning halvendavad kogu ettevõtte sisekliimat ja toovad kaasa suure tootlikkuse languse.

Tööstressiga töötajatel võivad tekkida rasked vaimsed ja füüsilised terviseprobleemid, mis otseselt mõjutavad tema töövõimet ja tööga rahulolu. See mõjutab omakorda organisatsiooni ja ühiskonda tervikuna.

Tänan! Sinu soov on edukalt edastatud.

Klõpsake siia et vorm sulgeda