Märka ja vähenda kiusamist

Loo ja hoia töökeskkonnas kultuuri, kus üksteise märkamine, teineteisega arvestamine ja austamine on normiks töötajatel omavahel ja juhtide poolt.

Koolita eri astme juhte järjepidevalt, et ennetada konflikte, välistada kiusamise juhtumeid ja osata juhtida konfliktide lahendamist.

Korralda periooditi (nt kord poolaastas) paaritunniseid aruteluseminare probleemsete olukordade nö tagasi- ja edasi vaatamiseks; käsitle õnnestunud ja ebaõnnestunud lahendamikäike, analüüsi põhjuseid, lepi meeskonnas kokku potentsiaalsed “hästi töötavad” tegevusjuhised.

Tänan! Sinu soov on edukalt edastatud.

Klõpsake siia et vorm sulgeda