Töömotivatsiooni koolitus

Koolitus aitab osalejal leida üles oma sisemise motivatsiooni, mõista iseenda rolli organisatsiooni edus ning väärtustada iseennast, oma meeskonda ja oma tööd.

Koolituse tulemusel märgatakse oma mõttemustreid ja hoiakuid ja nende mõju oma käitumisele ja töötulemuslikkusele. Luuakse uus tähendus oma tööle, mis tekitab lisamotivatsiooni.