Stressijuhtimise töötuba

Töötoa eesmärgiks on meeskonnas ja inimese enda sees tekkiva stressi tekkimise ja muutumise teadvustamine, grupiarutelu inspireerimine, probleemide teadvustamine ja lahenduste leidmine, lahenduste toimimise ühine hindamine.

Töötoa tulemusel osatakse märgata ja ennetada stressiallikaid.