Muudatustega kohanemise, muudatuste planeerimise töötuba

Töötoa eesmärgiks on teadvustada vastuseisu ja vastavat sellele kokku leppida infovahetus, et korraldada infovahetust nii, et see vähendaks pingeid ja looks organisatsioonis selguse.

Töötoa tulemusel mõistetakse, kuidas iga üksikindiviid elab läbi muutusi ning juhi rolli muutuste erinevates faasides. Ollakse teadlikud muutuste faasidest ja tüüpilistest probleemidest ning nende vältimise strateegiatest.