Meeskonnatöö parandamise, koostöö suurendamise töötuba

Töötoa eesmärgiks on tugevdada ühtsustunnet ja soovi teineteist toetada. Lisaks arendatakse “meie”-tunnet ja usaldust. Eesmärk on anda osalejatele teadmisi suhtlemise, suhete kujunemise ja väärtuste kohta.

Töötoa tulemusel mõistetakse koostöö vajalikkust ja õpitakse teinetest usaldama. Suureneb avatus, üheskoos lahenduste otsimine ja kitsaskohtade ületamine.