Konfliktide juhtimise töötuba

Töötoa eesmärgiks on konflikti mehhanismide ja oma reaktsioonide teadvustamine, konfliktilahendusoskuste omandamine ja harjutamine, organisatsioonisiseste konfliktilahendus protsesside kokku leppimine.

Töötoa tulemusel suureneb eneseteadlikkus ning omandatakse lihtsamad tunnete ja mõtete juhtimise tehnikad. Osatakse märgata ja ennetada stressiallikaid.