Suurenda töötajate vastutust

Julgusta töötajaid võtma vastutust - korralda väikestes gruppides arutelusid, kuidas töötajad mingeid ülesandeid täidavad, kuula neid, tunnusta leidlike otsuste ja väikeste heade lahenduste eest.

Julgusta pakkuma välja lahendusi, juhi vestlust küsimuste kaudu, väldi ise lahenduste pakkumist. Luba töötajatel rakendada nende ettepanekuid.

Rakenda tegevusi, mis on suunatud töötajate omavahelisele koostööle, kaasatusele, teadmiste jagamisele - meeskonnatöö koolitus, väiksemate tiimide professioonide kaardistamine ja ettevõtte üleselt selle teadmise jagamine (mõistliku regulaarsusega ja praktilise väljundiga).

Eesmärgiks on töötaja enda väärtustamine ja töötajate omavaheline toetamine ja tunnustamine tiimides ning vähendada tööülesannetega seotud ebakindlust.

Tänan! Sinu soov on edukalt edastatud.

Klõpsake siia et vorm sulgeda