Suurenda töötajate kontrollitunnet oma tööelu üle

Mõtle läbi ja rakenda hästi toimiv kommunikatsioon töötajatele esitatavate ootuste osas ja sõnalise teadvustatud tagasiside andmiseks, sh lepi kokku tulemuslikkuse väljundid ja mõõdikud väärtuste tasandil.

Jaga regulaarselt töötajatele infot ettevõtte üldistemate tegevuste kohta.

Anna töötajatele tagasisidet eri üksuste panuse kohta.

Korralda regulaarselt sobivas vormis infovahetust töötajate rollide teadvustamiseks, defineeri edusammud, mille saavutamisel töötajaid tunnustada. Edusammude kriteeriumid peavad olema teada ja selged nii töötajatele kui nende vahetutele juhtidele.

Muutuvad ootused tekitavad ärevust ja stressi. Töötajal kaob sisemine kindlus ja ta tunneb end ebaõnnestununa, kui ei taju muutuste sisu või eesmärki. Kommunikeeri oma töötajatele selgelt tööprotsess ja ülesanded, mida temalt oodatakse.

Töökoosolekute kõrval vajavad inimesed tähelepanu ka nende endi saavutustele. Meeskonnatöö tunnustamise kõrval pööra tähelepanu ka üksiku töötaja tunnustamisele. Tunnusta ka väikeste ja enesestmõistetavate tegevuste või hoiakute eest.

Tänan! Sinu soov on edukalt edastatud.

Klõpsake siia et vorm sulgeda