Käsitle vaimset tervist töökoosolekutel

Regulaarne vaimse tervise käsitlemine näiteks töökoosolekutel aitab teadvustada teema olulisust ja hoida järjepidevust.

Mõtle läbi, kas sinu organisatsiooni kultuur toetab vaimset heaolu. Millistes tegevustes see peegeldub? Millised tegevused vajaksid selles osas suuremat tähelepanu?

Tänan! Sinu soov on edukalt edastatud.

Klõpsake siia et vorm sulgeda