Pöördu loovterapeudi poole

Loovteraapias on neli suunda: visuaalkunstiteraapia, muusikateraapia, draamateraapia, ning tantsu- ja liikumisteraapia (Eesti Loovteraapiate Ühing).

Visuaalkunstiteraapia Visuaalkunstiteraapias kasutatakse visuaalkunsti vahendeid ja tehnikaid, nagu nt värve, savi, fotosid, maalimist, pildistamist ja filmimist. Teraapia eesmärgiks on eluga toimetuleku parandamine.

Muusikateraapia
Muusikateraapias kasutatakse muusikat ja muusika elemente, et aidata paraneda haigusest või häirest, ning taastada heaolutunne.

Draamateraapia Draamateraapias kasutatakse kunsti- ja loovuspõhiseid meediume ning mängitakse probleemsed olukorrad läbi.

Tantsu- ja liikumisteraapia Tantsu- ja liikumisteraapia lähtub arusaamast, et muutused liikumises viivad muutusteni käitumises. See on hea võimalus stressi leevendamiseks ja üldise heaolutunde parandamiseks.

Tänan! Sinu soov on edukalt edastatud.

Klõpsake siia et vorm sulgeda