Kasuta kognitiivkäitumuslikku teraapiat

Kognitiivne käitumisteraapia lähtub arusaamast, et inimest häiriv enesetunne ja käitumine tulenevad elusituatsioonides tekkivatest negatiivsetest mõtetest, tõlgendustest ja tähendustest. Negatiivsete mõtete muster lähtub aga isiklikest hoiakutest ja toimetuleku reeglitest, mis omandatakse elu jooksul. Inimene mõtestab pidevalt enda ümber toimuvat. Negatiivsed mõtteahelad kutsuvad esile negatiivseid emotsioone, millele reageerib juba ka keha ja mille tulemusena hakkab inimene ebakohaselt käituma või hoopis vältima teatud tegevusi (peaasi.ee)

Kognitiivseid käitumisteraapiaid on mitmeid eri liike, kasutatakse erinevaid tehnikaid, erinevate häirete puhul kasutatakse erinevaid lähenemisi. www.peaasi.ee

HeBA Soovitab

Abi kogenud psühholoogidelt.

Tervisekliiniku psühholoogid.

Veel soovitusi

Leia endale ise sobiv psühholoog.

Tänan! Sinu soov on edukalt edastatud.

Klõpsake siia et vorm sulgeda