Hinda töötajate vaimse tervise probleemi sisu täpsemalt

Tööstress ja läbipõlemine võivad olla põhjustatud näiteks töökorraldusest, töötingimustest või piisava tööalase toe puudumisest. Kui stress kestab pikalt, siis tekivad töötajatel vaimse tervise probleemid, mis halvendavad töökvaliteeti ja ka omavahelisi suhteid.

Tänan! Sinu soov on edukalt edastatud.

Klõpsake siia et vorm sulgeda