Loo ettevõttesse vaimse tervise saadikud

Lisaks töökeskkonna volinikele võiksid olla organisatsioonis ka vaimse tervise saadikud.

Vaimse tervise saadikud on isikud, kes märkavad psühhosotsiaalseid ohutegureid ja kelle poole inimesed saavad pöörduda (ka anonüümselt) juhul kui neil on probleeme või ettepanekuid. Anna vaimse tervise saadikutele volitus teha innustavaid tegevusi kogu ettevõtte töötajate vaimse tervise toetamiseks. Töötajal on kindel tunne, kui ta teab, et tööl on olemas niiöelda usaldusisikud, kellega probleemidest rääkida. Vaimse tervise saadikud saavad anda tööandjale väga head tagasisidet selle kohta, mis muudab inimeste jaoks töötamise heaks või keeruliseks.

Tänan! Sinu soov on edukalt edastatud.

Klõpsake siia et vorm sulgeda